Đảng ủy Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 21/6, Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải, Cục Kỹ thuật BĐBP tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Vũ Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tá Nguyễn Thị Hiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty chủ trì hội nghị.

Đại tá Vũ Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Mi

Đại tá Vũ Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Mi

Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải đánh giá: Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Kỹ thuật BĐBP; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện các mặt công tác. Toàn công ty đã chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác bảo đảm kỹ thuật tàu thuyền theo kế hoạch thường xuyên và Đề án 324/KT. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kế hợp quốc phòng với kinh tế, lựa chọn các sản phẩm phù hợp với năng lực công nghệ để sản xuất đạt hiệu quả kinh tế. Các sản phẩm được đóng mới cũng như bảo dưỡng, sửa chữa tại công ty và các cơ sở trực thuộc đều được triển khai nhanh chóng, kịp thời, chính xác từ khâu tiếp nhận đến khâu khảo sát, triển khai sửa chữa, bảo quản đúng quy trình.

Tổng doanh thu lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 175,3 tỷ đồng, đạt 58,4% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,5 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Khương biểu dương kết quả, thành tích mà Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đại tá Vũ Khương đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kỹ thuật, tàu thuyền trong BĐBP; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, trợ lý, nhân viên ngành kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công tác kỹ thuật trong tình hình mới, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút nguồn nhân lực tại chỗ; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản của công ty.

Hà Mi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dang-uy-cong-ty-tnhh-mtv-dong-tau-son-hai-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2024-post477281.html