Đảng ủy CATP Đà Nẵng: Quán triệt, triển khai các quy định về thi hành Điều lệ Đảng

Đại tá Lê Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 18-11, Đảng ủy CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các qui định của Ban Chấp hành T.Ư (BCHT.Ư) khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2016. Hội nghị do Đại tá Lê Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ CATP, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung các quy định 29, 30-QĐ/T.Ư và Hướng dẫn số 01-HD/TW của BCHT.Ư về thi hành Điều lệ Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Đây là những văn bản hết sức quan trọng, đã được BCHT.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận rất kỹ và ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ để tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng, trong đó có nhiều nội dung được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng như: quy định sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ; quy định thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi Đảng; về đối tượng, nội dung kiểm tra; về thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ... và khẳng định rõ kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng.

Để thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thời gian đến, Đảng ủy CATP yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng phải quán triệt, triển khai nghiêm túc quy định 29, 30-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên để thực hiện. BCH Đảng bộ, chi bộ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cấp trên và cấp mình; xây dựng nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng năm 2017. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đại tá Lê Thanh Hải yêu cầu các bí thư ,cấp ủy, BCH Đảng bộ, chi bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ nghiên cứu, nắm vững Điều lệ Đảng để quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra các cấp và chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định.

K.Thanh