Đảng ủy Bộ Tư pháp tập huấn nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng để thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, giúp các đồng chí trong cấp ủy các cấp nắm vững quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác Đảng cho các Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên của các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, góp phần nâng cao chất lương sinh hoạt Đảng của các cơ sở Đảng.

Đảng ủy Bộ Tư pháp tập huấn nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng - Ảnh 1

TS. Đỗ Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Báo cáo viên tại Hội nghị

Hôm nay (6/10), Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Kim Tinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết, Hội nghị để thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp đã kiện toàn cấp ủy các cấp, trong đó có những đồng chí tham gia công tác Đảng lần đầu.

Qua hội nghị tập huấn sẽ giúp các đồng chí trong cấp ủy các cấp nắm vững quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác Đảng cho các Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên của các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các cơ sở Đảng.

Các Báo cáo viên là TS. Đỗ Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và Nguyễn Thành Nam – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; của Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng.

Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác văn phòng cấp ủy kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn công tác Đảng của các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Huy Anh