Đảng ủy Bộ NN-PTNT tập huấn công tác Đảng

Trong các ngày từ 6 - 7/10 tại Hải Phòng, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng và Hội thảo một số chuyên đề phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tập huấn công tác Đảng - Ảnh 1

Tham dự hội nghị có 110 đồng chí là cán bộ chủ chốt của 60 đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Nội dung của hội nghị là triển khai các văn bản quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và những điểm mới trong kiểm tra Đảng nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng.

Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy Bộ phối hợp với các cơ quan: Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban quản lý các dự án và Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Mục đích của Hội thảo giúp cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của ngành trong giai đoạn hiện nay khi thực thi công việc được giao.