Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 13/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu Đảng đối với 11 đảng viên của Đảng bộ Bộ. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Đức Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo đảm thực hiện tốt sự bao phủ của các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hiện hành tới tất các các đối tượng, người dân; công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với phát triển kinh tế, thị trường lao động cơ bản ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động có tăng so với cùng kỳ năm 2022, hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phục hồi tích cực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị

Trong điều kiện hết sức khẩn trương phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hướng dẫn của các Ban Đảng ở Trung ương. Cụ thể hóa một số Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bằng Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, làm cơ sở để các đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương gắn với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục quán triệt và nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng; việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai kịp thời, đồng bộ. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được triển khai nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và phù hợp với tình hình cụ thể của Đảng bộ.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên trực tiếp, rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế làm việc và mối quan hệ công tác; khẩn trương xây dựng và ban hành đồng bộ các Chương trình, Kế hoạch công tác làm cơ sở để triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã kịp thời hướng dẫn, triển khai tốt công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở; ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và Đảng ủy cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với đảng viên phục vụ công tác cán bộ, quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các cấp ủy trực thuộc đã bám sát phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối; thường xuyên giám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đảng bộ triển khai công tác nghiêm túc hơn.

Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú. Hầu hết đơn vị đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, tôn trọng dân, nâng cao chất lượng công vụ để phục vụ nhân dân. Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai hiệu quả việc kết nối, hỗ trợ huyện Thường Xuân thực hiện giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các kết quả toàn diện đã đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời đề nghị Đảng ủy Bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ và mỗi đảng viên, công chức, người lao động nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, chủ trương theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người lao động nhằm tăng cường đồng thuận và sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII vad Kết luận 21 của BCH Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và quản lý đảng viên; thực hiện những điều đảng viên không được làm.

Thứ năm, tổ chức tổng kết Nghị quyết 25 khóa 11 về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai Luật Dân chủ cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng, toàn Đảng bộ đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng chí Lê Tấn Dũng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:

Một là, phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cấp ủy các cấp và người đứng đầu, thực sự là hạt nhân lãnh đạo các mặt công tác của đơn vị.

Hai là, phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 của BCH Trung ương.

Bốn là, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra thông qua các đợt kiểm tra, giám sát.

Năm là, từng bước đổi mới phương thức chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp từ khâu triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động đến tổ chức chỉ đạo thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy được sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lên trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Bộ

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Bộ đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu Đảng đối với 11 đảng viên của Đảng bộ Bộ, trong đó: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí ở Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí ở Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, 1 đồng chí ở Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí ở Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

THÙY HƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/dang-uy-bo-ld-tbxh-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2023-20230713155148.htm