Đảng ủy Binh chủng Pháo binh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

  Báo Quân Đội Nhân Dân
  17 liên quanGốcHà Nội

  Chiều 25-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Pháo binh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII cho cán bộ chủ chốt toàn binh chủng. Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh chủ trì hội nghị.

  Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh. Các đồng chí cán bộ chủ trì, chủ chốt trong binh chủng; sĩ quan của 4 cơ quan Bộ tư lệnh; Trường Sĩ quan pháo binh.

  Trong thời gian 1,5 ngày (chiều 25 và ngày 26-8), các cán bộ được nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện 4 nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

  Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh quán triệt nghị quyết tại hội nghị.

  Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh quán triệt nghị quyết tại hội nghị.

  Quang cảnh hội nghị.

  Quang cảnh hội nghị.

  Trên cơ sở quán triệt nắm vững những nội dung của các nghị quyết, Đảng ủy Binh chủng Pháo binh yêu cầu: Các cán bộ chủ chốt nêu cao ý thức trách nhiệm, kết hợp lắng nghe và nghiên cứu văn kiện để nhận thức đầy đủ, mục đích ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai. Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chương trình hành động, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết; kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng. Các cấp ủy cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, căn cứ tình hình nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt vận dụng vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ ở cấp mình.

  Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-binh-chung-phao-binh-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-5-703702