Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên

Mất bao công sức tạo dáng để chụp được một bức ảnh mà lại bị chen ngang làm phiền khiến bạn muốn phát điên.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 1

Haha, được chụp ảnh cùng rồi nhé.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 2

Wow, bức ảnh đẹp quá trời quá đất luôn.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 3

Chụp ảnh sao không bảo với anh một câu hả?

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 4

Chụp một bức ảnh cũng không yên vỡi lũ này.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 5

Sao lại có người "vô duyên" như thế này chứ?

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 6

Ối giời, mất bao nhiêu công sức tạo dáng của tôi.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 7

Ở đây có cái máy gì hay lắm nè anh ơi.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 8

Chụp ảnh không gọi anh làm sao có ảnh đẹp được.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 9

Ôi trời, tạo dáng cả buổi cuối cùng thế này đây.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 10

Thôi thì chụp thêm người vào cho ảnh sinh động.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 11

Ối giời, chụp gì mà đứng mãi khộng chịu đi chứ.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 12

Ê ê, tránh tra cho bố con tôi chụp ảnh nào.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 13

Chụp ảnh phải cười to như thế này nhé mấy nhóc.

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 14

Ô hay, ở đâu lại lòi ra cái tay nữa thế kia?

Đang 'tự sướng' bị làm phiền khiến bạn phát điên - Ảnh 15

Haha, không dưng lại được chụp ảnh với người đẹp.