Đang thay đổi người đại diện

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ông Nguyễn Kim Thuận, địa chỉ 214/19/16 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1-TPHCM (nguyên là người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH ADC đã nghỉ việc), phản ánh về việc chi nhánh không thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật, mà vẫn kinh doanh với danh nghĩa ông Thuận.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009031809513746P0C1042/dang-thay-doi-nguoi-dai-dien.htm