Đáng sợ loại pháo tự hành của Nga bắn chính xác như súng bắn tỉa

Pháo tự hành 2S35 KoalitsiyaSV xuất hiện lần đầu năm 2015, dự kiến biên chế cho quân đội Nga vào năm 2020. So với các sản phẩm cùng loại, 2S35 KoalitsiyaSV của Nga vượt trội với tầm bắn 70km, đặc biệt có khả năng bắn chính xác rất cao. Với tốc độ bắn lên tới 16 phát/phút, 2S35 KoalitsiyaSV sẽ là nỗi ác mộng cho đối thủ.

Việt Hùng