Đằng sau việc trả tự do cho "cha đẻ hạt nhân Pakistan"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhiều người cho rằng, ông Abdul Qadeer Khan được trả tự do là kết quả của chiến dịch đấu tranh bền bỉ của luật sư và bản thân với cơ quan chức năng Pakistan. Nhưng giới chuyên môn lại nhận định, đó là hồi kết đã được định sẵn bởi ông Abdul Qadeer Khan là một nhân vật đặc biệt. >>Mỹ quan tâm đặc biệt đến việc “cha đẻ hạt nhân Pakistan” được trả tự do

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/2/109238.cand