Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú nổi tiếng người Anh là cả một chặng đường đầy chông gai và nghị lực phi thường.

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 1

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 2

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 3

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 4

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 5

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 6

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 7

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 8

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 9

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 10

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 11

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 12

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 13

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 14

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 15

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 16

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 17

Đằng sau thú chơi ngông kỳ dị của tỷ phú Anh - Ảnh 18