Đang rỉa thịt con mồi, cá mập bất ngờ bị quái vật biển sâu nuốt chửng

Quái vật biển sâu nuốt trọn cả một con cá mập chỉ bằng một cú đớp duy nhất ở độ sâu 450 mét dưới đáy biển.