Đằng nào cũng thế

    Gốc

    Ông chồng được vợ “sai” đi đến nhà trẻ đón con về. Về đến nhà, vợ kêu lên: - Mình ơi, đây đâu phải con chúng ta! Chồng nhìn kỹ rồi bảo: - Ừ nhỉ, có điều cũng chẳng sao đâu. Đằng nào thứ hai mình chẳng phải đưa nó đến đó kia mà.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/10/14/212362.tno