Đảng Likud được chọn lập Chính phủ liên hiệp ở Israel

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tổng thống Israel S. Peres đã chọn thủ lĩnh đảng cánh hữu Likud Benjamin Netanyahu đứng ra lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử QH vừa qua ở nước này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141788&sub=82&top=45