Đăng ký thành công hơn 4,8 triệu tài khoản VssID - Bảo hiểm xã hội số

  668 liên quanGốc

  Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động từ tháng 11-2020 đến nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, người lao động.

  Đến nay, cả nước có hơn 5,3 triệu lượt đăng ký hồ sơ giao dịch, trong đó có hơn 4,8 triệu hồ sơ đã đăng ký sử dụng thành công. Riêng Hà Nội có hơn 1,3 triệu lượt đăng ký hồ sơ, chiếm tỷ lệ hơn 44% so với kế hoạch năm 2021, trong đó có gần 1,2 triệu lượt hồ sơ đăng ký sử dụng thành công - được đánh giá có tỷ lệ hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản VssID - Bảo hiểm xã hội số thành công cao.

  Từ kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kỳ vọng, đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 25 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, giúp người dân theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình đóng - hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  Minh Ngọc

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999316/dang-ky-thanh-cong-hon-48-trieu-tai-khoan-vssid---bao-hiem-xa-hoi-so