Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 5/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng Đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dang-doan-quoc-hoi-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi-113009.htm