Dang dở phố bích họa Phùng Hưng trở thành bãi trông xe

Ttrong quá trình thực hiện dự án phố bích họa, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội yêu cầu chỉnh sửa một số chi tiết và loại bỏ 2 tác phẩm của họa sỹ Việt Nam, từ đó đến nay dự án bị 'đắp chiếu' trở thành bãi trông giữ xe máy.