Đảng CS Ác-hen-ti-na tổ chức Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTXVN.- Ngày 2-10, Đảng CS Ác-hen-ti-na tổ chức Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những đóng góp của Người đối với phong trào cách mạng thế giới, tổng kết một số bài học về tư tưởng của Người. Tổng Bí thư Đảng P.Ê-chê-ga-ray điểm lại một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng quốc tế, trên con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, khẳng định, Người là một trong những lãnh tụ cách mạng có ảnh hưởng to lớn nhất trên thế giới trong thế kỷ 20.