Đảng bộ Tổng cục Hải quan quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Sáng 18/7, tại Hội trường Tổng cục Hải quan, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan (CQTCHQ) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: T.Bình.

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết có khoảng 600 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ khối CQTCHQ đang công tác tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CQTCHQ Nguyễn Xuân Phương nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đồng thời cung cấp thêm cho các cán bộ đảng viên khối CQTCHQ các nội dung cơ bản, những điểm mới quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CQTCHQ đề nghị các cán bộ đảng viên tham dự Hội nghị tập trung nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả phù hợp với công việc, nhiệm vụ cụ thể được giao.

Tại Hội nghị, báo cáo viên là đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Ban Kinh tế Trung ương) đã giới thiệu khái quát về bối cảnh ra đời và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Xuân Hòa nhấn mạnh, tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đây là các nghị quyết quan trọng về kinh tế, thể hiện nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế (DN nhà nước, DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài) phát triển.

Thái Bình