Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 10-4, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thành lập Đảng bộ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145086&sub=130&top=37