Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 15/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025), nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang chủ trì hội nghị

Tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” cho các cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Tỉnh ủy giao.

Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; cần quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với nâng cao ý thức tự lực vươn lên của cán bộ, đảng viên, người lao động. .

“Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải bằng tài năng, đức độ; đánh giá cán bộ phải trên cơ sở “triết lý nhân sinh”. Tăng cường rà soát, thanh kiểm tra trong thực thi công vụ, hạn chế sai phạm đến mức thấp nhất. Lưu ý, trong xử lý, điều hành công việc phải đảm bảo “an dân”, thuận lòng dân, an sinh xã hội”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-an-giang-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022-a338153.html