Đảng bộ huyện Nông Cống làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

  Báo Thanh Hóa
  182 liên quanGốcThanh Hóa

  Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt; chăm lo xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới là động lực thúc đẩy phong trào lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh ở địa bàn dân cư. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Đảng bộ huyện Nông Cống luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

  Đảng ủy xã Trường Sơn họp bàn các giải pháp phát triển đảng viên.

  Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Trường Sơn là một trong những địa phương tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Phạm Việt Liên, Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, cho biết: Đảng bộ xã hiện có 306 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Hàng năm, ban chấp hành đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết về công tác phát triển đảng viên và phân công rõ người, rõ việc; chỉ tiêu phát triển Đảng được giao cụ thể cho từng chi bộ và xem đó là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên hàng năm. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảng ủy xã yêu cầu thường xuyên phát động các phong trào thi đua, từ đó phát hiện nhân tố tích cực để giới thiệu nguồn kết nạp cho Đảng. Với những đoàn viên, thanh niên học xong THPT hoặc sinh viên sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng có hướng trở về địa phương để phát triển, đảng ủy xã giao kế hoạch cho các chi bộ và chi đoàn thanh niên quản lý, tuyên truyền, giáo dục, giao nhiệm vụ, giới thiệu thanh niên ưu tú để đưa vào nguồn bồi dưỡng, xem xét kết nạp Ðảng. Nhờ đó, từ năm 2020 đến nay, đảng bộ xã đã kết nạp được 12 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

  Đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Cống, cho biết: Toàn huyện hiện có 10.632 đảng viên, sinh hoạt tại 58 tổ chức cơ sở đảng. Xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ huyện nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, nắm bắt đối tượng quần chúng ưu tú ở cơ sở, tập trung vào lực lượng thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, sinh viên ra trường có năng lực và đạo đức tốt, các đoàn viên, hội viên năng động, nhiệt huyết khi tham gia các phong trào thi đua... để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Cùng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện hằng năm phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên, hội viên ưu tú.

  Nét mới trong công tác phát triển đảng viên của huyện Nông Cống thời gian qua là Đảng bộ huyện làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Công tác phát triển đảng viên đã có sự đổi mới về cách thức mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Ngoài các lớp trong kế hoạch thường xuyên hằng năm, từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mở riêng 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cụ thể, 1 lớp cho 37 hội viên hội LHPN, 1 lớp cho 68 thanh niên ưu tú có đơn tình nguyện tham gia khám nghĩa vụ quân sự; 2 lớp dành cho 96 học sinh có thành tích học tập xuất sắc và đạt các giải tỉnh, giải quốc gia. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, trong năm 2021, toàn huyện kết nạp 206 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó kết nạp 25 học sinh (vượt 111,6% chỉ tiêu tỉnh giao). 5 tháng đầu năm 2022, huyện Nông Cống kết nạp 82 đảng viên, đạt 41% kế hoạch năm 2022.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên của huyện Nông Cống trong thời gian qua còn một số hạn chế, khó khăn: một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa coi trọng đúng mức công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên; công tác phối hợp giữa các ban, ngành chưa thực sự thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; số đảng viên bị xóa tên, kỷ luật đưa ra khỏi Đảng có chiều hướng tăng; việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

  Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác phát triển Đảng. Các cấp ủy, chi bộ làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng; phát hiện những nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh, công nhân trong các doanh nghiệp, bộ đội xuất ngũ về địa phương, học viên học nghề trở về sản xuất, kinh doanh tại đơn vị, người lao động có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong Nhân dân. Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng cảm tình Đảng đối với học sinh có thành tích xuất sắc tại các trường THPT trên địa bàn huyện... phấn đấu mỗi năm toàn đảng bộ kết nạp được từ 200 đảng viên trở lên.

  Bài và ảnh: Thanh Huê

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dang-bo-huyen-nong-cong-lam-tot-cong-tac-tao-nguon-phat-trien-dang-vien/160857.htm