Dàn xe tăng T-54 của Quân đội Nhân dân Việt Nam thị uy sức mạnh sau cải tiến

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406, Quân khu 2 thực hành các bài tập huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với xe tăng cải tiến T-54.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dan-xe-tang-t-54-cua-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-thi-uy-suc-manh-sau-cai-tien-ar877862.html