Dân TP HCM “gánh” hậu quả của các dự án thoát nước khổng lồ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hiện tại, người dân TP HCM đang phải lãnh hậu quả trầm trọng từ tình trạng ngập nước, kẹt xe do thi công các dự án thoát nước, chống ngập khổng lồ gây ra. >> TP HCM: Hậu quả nhãn tiền của những dự án thoát nước khổng lồ

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/5/112633.cand