Dân thường trở thành vật thí nghiệm

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Tờ Người quan sát đã chỉ ra rằng, chính trong những năm từ 1955 tới 1970, đã có khoảng 6.000 xác trẻ em các nước như Anh, Australia, Canada, một số nước Nam Mỹ... đã được chuyển tới các bệnh viện để tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/vuan/2008/1/65333.cand