“Dân ta phải biết sử ta"

ND - Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến dạy và học lịch sử nước nhà. Năm 1942, Người đã viết bài "Nên học sử ta", đăng trên báo Việt Nam độc lập số 117 ra ngày 1-2-1942. Mở đầu Người viết "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".