Dân số Việt Nam vượt 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính đến thời điểm ngày 1/4/2019, dân số Việt Nam là hơn 96,2 triệu người, đứng thứ ba Đông Nam Á, thứ 15 thế giới về quy mô dân số.

Video: Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Nguồn: SGGPO)

KT