Đàn sếu trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp)

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) sau 6 tháng di trú, đàn sếu đã trở lại vườn với số lượng khoảng 126 con, cao hơn năm 2000 gần 100 con (trong số đó có 24 con non).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/170264