Đàn ông ở nhà, đàn bà… xuất ngoại

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Suốt đời quần quật bám đất mà vẫn nghèo xơ xác, nhiều chị em ở xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh quyết bỏ ruộng vườn, xa chồng con để xuất ngoại, mong đổi đời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=47029