Đàn ông là con nợ của đàn bà?

24H.COM.VN - Đã dính vào thương trường là bạn mắc nợ, đã dính vào đàn bà và tình yêu, chắc chắn bạn sẽ là con nợ của họ.