Đàn ông bất hạnh

* Hai bạn gái nói chuyện với nhau:

Đàn ông bất hạnh - Ảnh 1

- Nếu tớ mà lấy chồng, thì sẽ có không biết bao nhiêu là đàn ông trở nên bất hạnh!

- Tại sao lại như vậy nhỉ - cậu chỉ lấy có mỗi một người đàn ông thôi mà.

* Trước khi bắt đầu bài nói, một diễn giả không ảo tưởng lắm về tài năng của mình đặt chiếc đồng hồ báo thức lên cái bàn trước mặt rồi nói với vài chục thính giả trong hội trường:

-Khi quý vị nghe thấy tiếng chuông đồng hồ reo, quý vị sẽ biết rằng buổi diễn thuyết đã kết thúc, quý vị có thể thức dậy và ra về.

* Nhà hiền triết hỏi đám học trò:

- Các con có biết khi nào thì đàn ông trở nên bất hạnh?

Đám trò nghĩ mãi không ra bèn nói:

- Thưa, không biết ạ.

- Đó là khi đàn bà hay nói, nói nhiều, nói dai.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần