Đàn ông 55 tuổi gặp cảnh 'trên bảo dưới không nghe'

Người đàn ông trong câu chuyện mới bước qua tuổi 55 tuổi nhưng đã bị suy giảm chức năng sinh lý, gặp cảnh 'trên bảo dưới không nghe', nên đáp ứng được nhu cầu của vợ. Bác sĩ Nguyễn Thị Mùi sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/dan-ong-55-tuoi-gap-canh-tren-bao-duoi-khong-nghe-post1062130.vov