Dân ổn định, Công an mới về nhà

    Gốc

    Tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), số sĩ quan trực ban tối giảm. Tất cả chiến sĩ hòa vào dân gạt bùn khôi phục đường giao thông, lợp lại nhà cho dân, rửa bàn ghế, tu bổ trường lớp mầm non... Lực lượng Công an còn trực tiếp vận chuyển, bảo vệ 4.280kg hạt giống rau; 250 tấn giống lúa lai và lúa thuần, 100 ngàn con lợn giống với phương châm: Dân chưa ổn định thì cán bộ Công an chưa về nhà!

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/76922.cand