Dân Mỹ đánh giá cao chất lượng hàng nhập khẩu

    Báo VTC News
    Gốc

    Đa số người tiêu dùng Mỹ cho rằng các nhà sản xuất trong nước hiện không còn cung cấp hàng hóa có chất lượng tốt nhất hay các sản phẩm mới nhất.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235944/Default.aspx