Đan Mạch thông qua dự luật cấm đốt kinh Koran

Ngày 08/12, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua một dự luật, trong đó quy định hành động đốt các bản sao của kinh Koran nơi công cộng là phạm pháp.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dan-mach-thong-qua-du-luat-cam-dot-kinh-koran-103908.htm