Đan Mạch quyết định viện trợ cho Việt Nam 135 triệu USD

  Gốc

  (CAO) Ngày 19 - 10, Đại sứ quán Đan Mạch đã tổ chức buổi họp báo công bố khoản viện trợ 135 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam trong năm 2011-2012 với trọng tâm là tăng trưởng xanh (chiếm 65%).

  Số tiền viện trợ lần này chủ yếu được dành cho 3 lĩnh vực như: tăng trưởng xanh, cung cấp nước sạch - vệ sinh môi trường và năng lượng xanh. Các chuyên gia Đan Mạch và Việt Nam sẽ được hỗ trợ để nghiên cứu tìm ra giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

  Đại sứ Đan Mạch John Nielsen tại cuộc họp báo

  Ông Nielsen cho biết, Đan Mạch sẽ tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam đến năm 2015. Riêng trong lĩnh vực văn hóa, từ nay đến 2015, mỗi năm Đan Mạch viện trợ 3 triệu USD để hỗ trợ các nghệ sĩ triển lãm nghệ thuật đương đại, giúp chương trình giáo dục mỹ thuật trong các trường phổ thông, hỗ trợ trao đổi các đoàn nghệ thuật Đan Mạch và Việt Nam đến biểu diễn tại mỗi nước.

  Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cho biết, trong những năm tới, Đan Mạch sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chủ chốt, bao gồm các giải pháp về nước sạch, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, nghiên cứu và các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu.

  Cụ thể, Đan Mạch sẽ hỗ trợ tài chính để tăng cường chất lượng nước sạch và khả năng tiếp cận nước sạch cho các hộ nghèo. Đồng thời hỗ trợ các biện pháp giảm thiểu thất thoát nước. Đan Mạch cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và các dự án khám phá tiềm năng, việc sử dụng năng lượng gió tại Việt Nam.

  Nguồn Công An TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=415636&mod=detnews&p=