Đan Mạch - đỉnh cao mới

Báo Đầu tư số 135 ra ngày 9/11/2007 đã đề cập việc UBND Thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 8573/QĐ-UBND ký ngày 26/10/2007 thu hồi chủ trương giao khu đất có diện tích 401,6 ha cho Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (FBS) để thực hiện Dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Thủy Tú, do đơn vị này không thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết với Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng. [ + ]