Đan len giúp nhớ lâu

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thường xuyên đọc sách, may vá, đan len hoặc thậm chí chơi các trò chơi vi tính có thể giúp trì hoãn việc khởi phát chứng mất trí nhớ. Theo BBC, đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Mayo (Mỹ) sau khi so sánh gần 200 người từ 70-89 tuổi có vấn đề về trí nhớ với nhóm không bị suy giảm trí nhớ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090221001955.aspx