Dàn hàng ngang tái cơ cấu, không thoát được bẫy thu nhập trung bình

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 22/10, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có ưu tiên và các mũi nhọn tập trung trong tái cơ cấu nền kinh tế. Đây là một nội dung đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập trong dự thảo Đề án tái cơ cấu nền kinh tế sẽ được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội này.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương), môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, nhưng quan trọng hơn, cần thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng năng suất lao động.

“Ổn định phát triển theo diện rộng liệu có thay đổi được mô hình tăng trưởng, liệu có nâng cao được chất lượng nền kinh tế? Cử tri nói, tại sao có sự bất công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI? Tại sao cứ phải phấn đấu có 1 triệu doanh nghiệp, đây chỉ là số lượng, cần phải có những công ty tư nhân ngang hàng khu vực. Phải chọn hướng đi nào đấy, còn hướng này cũng chỉ là trung bình thôi”, vị đại biểu đặt vấn đề.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu lên thực trạng đáng quan ngại, ngay cả học sinh học cử tuyển cũng thất nghiệp, gần 200.000 cử nhân, kỹ sư thất nghiệp. 261 trường đại học, trong đó 200 trường nâng cấp từ cao đẳng ở địa phương, chất lượng rất thấp, địa phương nào cũng muốn nâng cấp thành trường đại học.

Rất nhiều doanh nghiệp thành lập từ hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, không thu hút thêm lao động, chỉ giải quyết số lao động hiện có. Cung lao động tăng mạnh, nhưng cầu tăng không tương xứng, dẫn đến thất nghiệp.

Anh Việt