Dân giúp Công an bắt hai người đâm CSGT

    Gốc

    Hai anh em Vũ Anh Mỹ và Vũ Thanh San đã liên tiếp đâm 2 CSGT để chạy. Tuy nhiên, chưa đi được xa, cả 2 anh em đã bị người dân vây bắt.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77282.cand