Dân giám sát kết quả giảm nghèo

    Gốc

    Ngày 19-10, Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm TPHCM triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm giám sát đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2007 và lập kế hoạch năm 2008 có sự tham gia của người dân.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/10/126407