Dàn dựng chương trình chào mừng sinh nhật Bác

QĐND - Đoàn ca múa Quân đội vừa dàn dựng chương trình ca múa nhạc với tên gọi “Người là niềm tin tất thắng” chào mừng 119 năm ngày sinh nhật Bác (19-5-1890/19-5-2009)...