Dân cồn Cái Khế: “Mang ơn các nhà báo lắm”…!

Không hộ khẩu, giấy CMND, dùng điện câu lại, không có nước máy, nhà cửa xập xệ không dám sửa chữa… là cảnh khổ của hàng trăm hộ dân sống trong vùng quy hoạch treo 28 năm ở cồn Cái Khế. Báo SGGP 12 Giờ là đơn vị tiên phong trong việc phản ảnh những khó khăn của dân cồn Cái Khế. Dân cồn Cái Khế mừng không thể tả vì báo chí đã đồng cảm với cảnh khổ của mình.