Dân chơi mở bia

Người sành điệu dùng cách đặc biệt.

Hãy mở bia theo cách của bạn.

Không phải điện thoại em ạ

Thể hiện là vào viện.

Dân chơi mèo.

Yêu yêu.

Đẻ công nghiệp.