Dân chơi diễn nhảy

Trên đường phố, các chàng trai thi nhau thực hiện động tác khó cùng nhiều chướng ngại vật.