Dân chơi Ả Rập trình diễn lái ôtô bằng 2 bánh và cái kết 'dập mặt'

Các dân chơi Ả Rập vừa biểu diễn lái ôtô bằng 2 bánh, vừa nhoài người ra ngoài, kết cục một dân chơi bị ngã dập mặt xuống đường.

Nguồn video: Otofun