Dân ca

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Là người Việt, có lẽ ai cũng thuộc hoặc ít nhất là biết một bài dân ca nào đó, ví dụ như bài Cây trúc xinh chẳng hạn, từ em nhỏ cho tới cụ già hẳn phải rất quen thuộc: "Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc, qua lối nở bên bờ ao...".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=96591