Đàm Vĩnh Hưng nhiều ưu thế

    1 đăng lạiGốc

    Đàm Vĩnh Hưng đang có số phiếu bầu chọn cao tuyệt đối so với các ứng viên còn lại của hạng mục Nam ca sĩ nhạc nhẹ. Các gương mặt nữ nhạc nhẹ đang có cơ hội chia đều

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/210974.asp