Đạm Phú Mỹ chi hơn 780 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2016 tỷ lệ 20%

Mức cổ tức bình quân mà Đạm Phú Mỹ trả cho cổ đông trong những năm qua khá cao, bình quân khoảng 35%/năm.

Đạm Phú Mỹ chi hơn 780 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2016 tỷ lệ 20% - Ảnh 1

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Cụ thể, DPM sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Như vậy, DPM sẽ phải chi tổng cộng gần 783 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, DPM đạt 5.415 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của DPM giảm 15% so với cùng kỳ, chỉ đạt 960 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của DPM, tổng công ty đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt mức 1.334 tỷ đồng. Trong khi đó, DPM đang sở hữu khoảng 4.500 tỷ đồng tiền và tương đương tiền trong tài khoản.