Đàm phán về quy chế của Kosovo vẫn bế tắc

    Báo VTC News
    Gốc

    Cuộc đàm phán ngày 20/11 tại Brúcxen giữa các đại điện Chính quyền Xécbia và Chính quyền tỉnh Kosovo trực thuộc đã không phá vỡ được bế tắc nhưng nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán cuối cùng vào tuần tới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/224208/Default.aspx